Zapewnienie bezpieczeństwa i polityka ochrony prywatności danych

Agencja podróży artMedias (w dalszej części tekstu "agencja") zwraca szczególną uwagę na ochronę Państwa prywatności. Niniejsze informacje wyjaśniają sposób gromadzenia danych oraz ich wykorzystania na docelowej stronie internetowej artmedias.com (w dalszej części tekstu "docelowa strona internetowa").

Agencja zobowiązuje się chronić dane osobowe kupujących w taki sposób, że gromadzi tylko konieczne, podstawowe dane o kupcach/ użytkownikach, które są niezbędne w celu realizacji naszych obowiązków. Wszystkie dane o użytkownikach są przechowywane i dostępne tylko tym pracownikom, którym są potrzebne do wykonywania pracy. Wszyscy pracownicy agencji i jej partnerzy biznesowi są odpowiedzialni za poszanowanie zasad ochrony prywatności.

Wchodząc na docelową stronę internetową, akceptujecie Państwo fakt gromadzenia danych oraz sposoby ich wykorzystania, opisane w niniejszej informacji dotyczącej polityki prywatności.


Gromadzenie danych osobowych

W celu zrealizowania usług lub dokonania transakcji za usługę, którą Państwo wybraliście, zwrócimy się do Was z prośbą o udzielenie danych osobowych, które mogłyby Was identyfikować lub które umożliwiłyby nam komunikację z Wami. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania, e-mail, numer telefonu stacjonarnego, komórkowego lub faksu oraz dane karty kredytowej, wymagane przy autoryzacji.


Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe zgromadzenie na docelowej stronie internetowej wykorzystane zostaną przy realizacji usług lub w celu dokonania transakcji za usługi, które Państwo wybraliście. Każda informacja reklamowa wysłana drogą internetową (e-mail) zawiera link, który umożliwia wstrzymanie dostawy tego rodzaju wiadomości.

Informacje o użytkownikach możemy ujawnić tylko pod warunkiem, że tak nakazuje prawo lub jeżeli leży to w interesie dochodzenia, lub innej formy postępowania, którego celem jest udowodnienie czynu karalnego, o jaki podejrzewa się użytkownika albo, jeżeli użytkownik swoim postępowaniem zagraża działalności agencji.


Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem do nich, wykorzystaniem lub opublikowaniem, korzystamy z kilku technologii zabezpieczających przepływ informacji. Wprowadzone dane osobowe zapisujemy na serwerze z ograniczonym dostępem, znajdującym się pod nadzorem, w firmie Iskon Internet. Dodatkowo, transmisja danych osobowych (typu numer karty kredytowej) w Internecie jest kodowana i odbywa się w standardzie protokołu Secure Socket Layer (SSL), firmy GeoTrust.

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji i cieszymy się, że możemy Państwu udzielić odpowiedzi na Państwa pytania

00385 51 520 625
info@artmedias.com

Aktualne godziny otwarcia: Pon-Pią: 09:00 - 13:30; Sob: 09:00 - 19:00; Nie: 09:00 - 13:30My Account

Hide