Regulamin obowiązujący w prywatnych apartamentach

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu. Wyraźne łamanie regulaminu nosi za sobą w konsekwencji wypowiedzenie gościom umowy najmu apartamentu bez zwrotu poniesionych przez gościa kosztów.

1. Po przyjeździe przekaż gospodarzowi kopię potwierdzenia zgłoszenia pobytu. Zgłoszenia możesz dokonać za pośrednictwem naszego systemu online lub osobiście, w naszej agencji, po przyjeździe na miejsce. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje właściciel obiektu, dokumenty zostaną Ci zwrócone od razu zakończeniu procedury, przy okazji czego otrzymasz kopię zgłoszenia. Zgłoszenie przyjazdu musi nastąpić najpóźniej 12 godzin po przyjeździe do kwatery.

2. Koszt rezerwacji regulowany jest osobiście przez gościa bezpośrednio w agencji, chyba że na rezerwacji wskazano inne miejsce. Wpłat można dokonywać według obowiązującego w danym sezonie, ostemplowanego cennika.

3. Wymiana pościeli odbywa sie co 7 dni a ręczników co 3 dni.Gość odpowiada za czystość apartamentu.

4. Właściciel apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego przez gościa obiektu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Właściciel apartamentu może wejść do wynajętego obiektu jedynie w przypadku zauważenia niebezpiczeństw zagrażających bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu obowiązującego w prywatnych apartamentach.

5. Właściciel apartamentu jest do Państwa dyspozycji przez cały czas pobytu. Nie odpowiada jednak za organizację czasu wolnego dla swoich gości. Proponujemy, aby wszelkie uwagi dotyczące apartamentu czy niewłaściwego zachowania gospdarzy bezzwłocznie wpisać do książki skarg i zażaleń, która znajduje się w agencji.

6. Właściciel apartamentu nie odpowiada za mienie gości, ale jego obowiązkiem jest zapewnić gościom w miarę możliwości bezpieczeństwo.

7. Zabranie ze sobą do wynajętego obiektu zwierząt domowych dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela. Agencja i właściciel apartametu mają prawo odmówić udostępnienia zakwaterowania gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu gdzie jest to wyraźnie zabronione lub bez wcześniejszej rezerwacji.

8. Zabrania się wnoszenia do pokoju łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. Wliczone w cenę zużycie energii elektrycznej nie obejmuje zużycia prądu wynikłego z użycia dodatkowych aparatów elektrycznych przywiezionych przez gościa. W wypadku znalezienia w wynajmowanym obiekcie wspomnianych wyżej urządzeń, do rachunku gościa doliczone zostanie zużycie prądu bez względu na to czy gość używał w.w. aparatów czy nie.

9. Od godziny 23:00 do 7:00 obowiązuje cisza nocna. Prosimy nie zakłócać ciszy nocnej. W przeciwnym wypadku należ się liczyć z nieprzyjemnymi reakcjami właściciela obiektu i jego sąsiadów.

10. Prosimy o dbanie o wynajęty pokój czy apartament, o wyłączanie prądu i zakręcanie wody. Prosimy również o wyłączanie klimatyzacji na czas opuszczenia apartamentu a przede wszystkim o zamykanie okien w czasie, gdy klimatyzacja jest włączona.

11. Zabrania się zapraszania do pokoju osób, które nie są w danym obiekcie zameldowane. W przypadku gdy właściciel obiektu stwierdzi obecność osób trzecich, niezameldowanych w danym obiekcie, właściciel obiektu i agencja mają prawo wypowiedzieć gościom umowę najmu obiektu.

12. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność gospdarzy wynajętego obiektu, zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany obiekt właścicielowi w celu skontrolowania przez niego stanu apartamentu. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić wynajmowany obiekt. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, które nie zostały zgłoszone będą dochodzone na drodze sądowej.

13. W dniu odjazdu goście zobowiązani są opuścić pokój do godziny 10:00, właściciel musi bowiem mieć czas na przygotowanie go na przyjazd nowych gości. Gościom, którzy opuszczą apartament po godzinie 10:00 naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50% ceny noclegu.

14. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie w jakim był w dniu przyjazdu. Wszystkie naczynia i sztućce muszą zostać umyte.

15. Gościom, którzy nie stosują sie do regulaminu może zostać wypowiedziana umowa.

16. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamenu w wyniku wyraźnego łamania regulaminu przez gości, gościom nie zostanie zwrócona różnica w cenie wynikająca ze skróconego pobytu.

17. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.Wszelkie spory i roszczenia niewyjaśnione na miejscu z udziałem agencji będą dochodzone na drodze sądowej, w sądzie w Mali Losinj. Pod uwagę brane są jedynie te reklamacje, które zostały zgłoszone w czasie pobytu. Wyraźne łamanie regulaminu nosi za sobą w konsekwencji wypowiedzenie gościom umowy najmu apartamentu.

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji i cieszymy się, że możemy Państwu udzielić odpowiedzi na Państwa pytania

00385 51 520 625
info@artmedias.com

Aktualne godziny otwarcia: Pon-Pią: 09:00 - 13:30; Sob: 09:00 - 13:30; Nie: nie pracujemyMy Account

Hide