Kućni red hotelskog smještaja

Da bismo Vam osigurali ugodan boravak i otklonili moguće nesporazume molimo da se upoznate s kućnim redom. Prilikom potvrde rezervacije podrazumijeva se da ste s njime upoznati i suglasni, te da ćete ga se u potpunosti pridržavati. Nepridržavanje pravilnika kućnog reda može rezultirati otkazom rezervacije, te naplatom pune cijene boravka bez obzira na raniji prisilni odlazak.


1.
Kod dolaska u hotel predstavite se imenom kao nosioc rezervacije. Na recepciji predajte osobne dokumente svih gostiju zbog prijave. Na recepciji predajte i jednu kopiju vouchera. Hotelu je nužna za pružanje naručene usluge.

2. Sve ostale posebne usluge naručene ili korištene tijekom boravka kao što su troškovi telefona, mini-bara i slično, plaćate zasebno, bez obzira na ukupan iznos troškova boravka iskazan u Voucheru.

3. Hotel će vam promijeniti ili dostaviti čistu posteljinu i ručnike u propisanom roku. Posteljina i ručnici uračunati su u cijenu dnevnog najma sobe li stana.

4. Osoblje hotela nema pravo bez najave i dopuštenja gosta ulaziti u iznajmljeni stan ili sobu, niti dirati i koristiti osobnu imovinu gosta. Osoblje hotela može ući u objekt bez prisutnosti gosta samo u slučajevima kada je isti potrebno očistiti i donijeti čistu posteljinu, kada ima opravdanu sumnju da objektu ili imovini gosta prijeti opasnost, te kada opravdano sumnja na grubo kršenje pravila kućnog reda.

5. Hotel vam stoji na usluzi tijekom Vašeg boravka za sve informacije i pomoć koju trebate. Predlažemo Vam da primjedbe na kakvoću smještaja ili neispravan odnos osoblja hotela odmah upišete u knjigu žalbe u na recepciji, te tijekom ili nakon boravka isto prijavite u našoj agenciji.

6. Vrijedne osobne stvari, novac i ostale dragocjenosti pohranite u sefu koji se može unajmiti u hotelu. U protivnom hotel nije odgovoran za njihov nestanak.

7. Kućne ljubimce možete uvesti u stan ili sobu samo s dopuštenjem hotela. Dovođenje kućnih ljubimaca bez prethodne najave u rezervaciji nije dopušteno, te hotel i agencija imaju puno pravo otkaza smještaja. Zabranjeno je dovođenje kućnih ljubimaca na bazen, solarij i u restoran, a na ostalim prostorima držati na uzici.

8. Nije dopušteno unositi u stan ili sobu lako zapaljive i eksplozivne tvari i tvari s jakim ili neugodnim mirisom. Nadalje, u stan nije dozvoljeno unositi nikakva električna trošila (kuhala, hladnjaci i sl), osim aparata za osobnu higijenu (brijači aparat, četkice za zube i sušilo za kosu).

9. Od 21:00 sati do 7:00 sati je vrijeme noćnog mira, pa nemojte smetati ostalim gostima u hotelu. Molimo svakog gosta da bude pažljiv te da ne izaziva buku koja može smetati ostalim gostima.

10. Molimo Vas da čuvate iznajmljenu sobu ili stan, da isključite električna trošila i zatvorite slavine. Molimo Vas da pri izlasku iz sobe zatvorite vrata i vratite ključ na recepciju. Gubitka ključa odmah prijavite na recepciji. Sobni inventar (jastuke, deke, ručnike i sl.) nije dozvoljeno iznositi izvan hotela.

11. U stan ili sobu strogo je zabranjeno dovođenje osoba koje nisu korisnici tog smještaja. Smještajem hotela smiju se koristiti samo one osobe koje su uredno registrirane na recepciji. Ukoliko budu pronađene osobe koje nisu registrirane ili nisu najavljene prilikom rezervacije, hotel i agencija imaju puno pravo otkaza smještaja svim gostima.

12. Gost koji namjerno ili nehotice počini kvar ili štetu na imovini morat će nadoknaditi puni iznos nastale štete. Na dan odlaska gost je obavezan dopustiti osoblju hotela da uz njegovo prisustvo pregledaju sve prostorije i kućne aparate kako bi dokazao da nije počinio štetu. Tek tada gost ima pravo napustiti smještaj. Sva počinjena šteta koja po odlasku nije prijavljena potraživat će se naknadno od gosta sudskim putem.

13. Na dan odlaska obavezni ste napustiti smještaj do 10:00 sati kako bi on bio očišćen i pripremljen za druge goste koji dolaze nakon Vas. Uz prethodnu najavu sobu možete zadržati do 14:00 sati uz doplatu od 50%, ili nakon 14:00 sati uz plaćanje pune cijene dnevnog najma.

14. Objekt kojeg ste unajmili obavezni ste ostaviti u stanju kakvog ste ga i zatekli na dolasku - čistog, urednog i neoštećenog.

15. Gostu koji se ne pridržava kućnog reda i remeti mir bezuvjetno će se otkazati smještaj.

16. U slučaju otkaza smještaja od strane hotela ili agencije zbog povrede pravila kućnog reda gostu će biti naplaćen cjelokupni iznos rezerviranog razdoblja, bez obzira na kraći boravak.

17. Ovaj kućni red generalno vrijedi za sve hotele, vile i pansione iz ponude turističke agencije artMedias. Pojedini hoteli, uz ove odredbe, mogu imati i dodatna pravila. S tim pravilima gost se dužan upoznati prilikom ulaska u rezervirani smještaj.

18. Početkom korištenja smještaja podrazumijeva se da je gost upoznat s kućnim redom i da pristaje na obaveze i uvjete ovdje istaknute. Svi sporovi koji se ne mogu interno riješiti s hotelom ili agencijom biti će riješeni intervencijom policije ili suda u Malom Lošinju. Ukoliko gost ne prihvaća ove odredbe obavezan je napustiti smještaj. Sve reklamacije uzimaju se u obzir samo ako su prijavljene za vrijeme boravka u Hotelu. Naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Imate pitanje ili trebate pomoć? Kontaktirajte nas!

Kontaktirajte nas u svakom trenutku, biti ćemo radosni da Vas saslušamo i pružimo Vam sve informacije koje tražite

00385 51 520 625
info@artmedias.com

Trenutno radno vrijeme: Pon-Pet: 09:00 - 14:00; Sub: 09:00 - 14:00; Ned: zatvorenoPrijava

Hide